Op de plek (Oude Middenweg) waar een eeuwenoude weg liep is een groene strook van gras, wadi’s, beplanting en een karrenspoor van stenen. De weg verandert elke keer van functie en heet de familieweg. Zo wordt de weg een zitplaats, een speelplaats en een ontmoetingsplek voor de wijk. Alle elementen zijn geïnspireerd op de archeologische vondsten uit de wijk en vertellen verhalen over 5000 jaar familieleven. Bij alle elementen zijn graveringen aangebracht die informatie geven over de opgravingen. In het midden wordt de weg een heuvel; een centrale ontmoetingsplek met verdiepende informatie over de archeologische vondsten. De aangelegde familieweg brengt je heel even terug in de tijd van de trechterbekercultuur.

Op de kaart hieronder kun je de locaties van de elemeneten zien in de familieweg.
Je kan inzoomen en slepen om de locaties te ontdekken.

Zetels

Twee houten zetels en een zandbak bieden een speels eerbetoon aan de Heer en Dame van Dalfsen, een echtpaar dat zich hier 1500 jaar geleden liet begraven met rijke grafgiften om zich in de oeroude traditie van hun voorouders te plaatsen.

Twee zetels van hout met gegraveerde teksten over de Heer en Dame van Dalfsen staan naast de Familieweg. Bewoners kunnen er even rusten, bijkletsen of hun kinderen in de gaten houden die archeoloogje spelen in de zandbak.

Wapens, sieraden, mantelspelden en glazen bekers: hier werd een echte schat gevonden. De Heer en Dame van Dalfsen waren rijk en machtig. En dat lieten ze zien, ook na hun dood. Ze werden ieder bijgezet in een eigen houten grafkamer. De prachtige bijgiften laten zien dat er ook in de vroege middeleeuwen veel gehandeld werd met gebieden tot ver over de grens.

Tijdstrap

Een trap met verschillende dieptes in de familieweg laat zien dat hier al 5000 jaar een weg loopt die generaties Dalfsenaren verbindt waarvan de resten in de bodem van OosterDalfsen terug te vinden zijn.

De familieweg verandert in een archeologische tijdlijn. Het is een fijne zit- en speelplek met verschillende hoogtes en dieptes waarin teksten gefreesd zijn. Met elke trede stap je verder terug in de tijd.

Hier loopt al 5.000 jaar een weg die deze plek met de rest van de wereld verbindt. Tijdens opgravingen vonden archeologen karrensporen uit verschillende periodes. De weg loopt over een hoge zandrug in een drassige omgeving. Langs de weg woonden mensen. Hier werden ze geboren en begraven. Hier speelden en werkten ze. Tot op de dag van vandaag is het een ontmoetingsplek.

Lichtsilhouet

Op een stenen tegel in de familieweg is een trechterbeker gegraveerd met daarnaast een informatieve tegel. In de nacht gebeurd er iets bijzonders, de wegverlichting toont een silhouet van een mens om de trechterbeker. Dit toont hoe de hunebedbouwers begraven werden met de bijgiften.

De hunebedbouwers lagen op de linkerzijde. Ze kregen trechterbekers en andere grafgiften mee voor in het hiernamaals.

Lichtpad

Straat verlichting in het fietspad vormt een subtiel eerbetoon aan de Trechterbekerfamilies die in dit deel van de wijk begraven liggen.

In de stenen zit een lampje van led. Het weerspiegelt de trechterbekermens die hier begraven lag. De lampjes maken van het pad een bijzondere en sfeervolle plek.

In eerste aanleg komen er 10 lampjes om te ervaren hoe goed dit werkt. Mocht dit goed werken dan komen er eind 2023 in totaal 137 lampjes. Dit aantal weerspiegelt het aantal graven dat hier gevonden is.

Ontmoetingsheuvel

Een moderne interpretatie van het aarden monument van het trechterbekervolk vormt een centrale ontmoetingsplek waar wijkbewoners meer te weten kunnen komen over 5000 jaar familieleven, de opgravingen en de vondsten.

In het midden van de familieweg staat een met gras begroeide heuvel, die een speelplek vormt. Het midden van de heuvel wordt doorkruist door twee hellingen in de weg die samen komen in een cirkelvormige zitplek, met uitzicht over de familieweg. Een menselijke zonnewijzer maakt bewoners bewust van het verstrijken van de tijd. Gegraveerde teksten in de hellingvlakken, de zitplek en de grond geven informatie over de opgravingen. Hier ontmoeten we elkaar al 5.000 jaar.

In deze heuvel zit een zonnewijzer. Door op de juiste positie te gaan staan wijst jouw schaduw te tijd aan.

Klimpalen

Kinderen spelen met speeltoestellen die verwijzen naar de houten palen die bij het aarden monument van het trechterbekervolk stonden.

Aan de familieweg komen speelplekken van houten elementen. Aan de oostkant van de heuvel komen klimpalen, rekstokken en andere speelelementen. Aan de zuidkant vormen twee houten palen een doeltje en zijn er klimtouwen.

Seizoenstuinen

Drie seizoenstuintjes maken duidelijk hoe dichtbij de hunebedbouwers bij de natuur stonden en laten bewoners nadenken over hun eigen relatie met planten en seizoenen.

Langs de familieweg bevinden zich drie cortenstalen bakken met daarin verschillende soorten beplanting. Houten bankjes bieden een rustige zitplek en gegraveerde teksten in de omranding nodigen uit tot reflectie. 1 tuin wordt door bewoners van OosterDalfsen in gebruik genomen als moestuin om daadwerkelijk eten te verbouwen voor de wijk.

De hunebedbouwers waren de eerste boeren van Nederland. Ze legden akkers aan rond hun huis waar ze emmertarwe en eenkoorn verbouwden. Daarnaast bleven ze wilde planten en vruchten verzamelen. Ze wisten precies welke soorten eetbaar waren. De seizoenen bepaalden het ritme van het leven.

Picknickplaats

Bewoners kunnen met elkaar picknicken op de plek waar 3200 jaar geleden boeren bij elkaar kwamen om rond het vuur te eten. Er staan houten banken en een houten picknicktafel met daarin spellen gegraveerd.

Hier woonden 3200 jaar geleden boerenfamilies. Ze woonden in boerderijen samen met hun vee en legden akkers aan in het landschap. Precies op deze plek kwamen ze bij elkaar om te eten, te spelen en verhalen te vertellen.

Waterspeelplaats

Boomstronken en een waterpomp verwijzen naar de verhoogde woonplaatsten in het oude Vechtlandschap en vormen een plek waar kinderen kunnen spelen.

In de wadi liggen houten eilandjes verspreid die samen een pad vormen. Kinderen kunnen van boomstronk naar boomstronk springen. Met een waterpomp kunnen ze zelf water laten stromen door de wadi. Als het flink geregend heeft zullen de boomstronken echte eilandjes vormen.

De hunebedbouwers woonden op hoge gronden langs de oude loop van de Vecht. Zo leefden ze in de buurt van water, maar bleven ze toch droog. Bij de rivier konden ze drinken, vissen en hun vee verzorgen. In de omringende moerassen brachten zij offers aan hun goden.

Wegwijzer

Een wegwijzer laat zien dat de Oude Middenweg doorloopt in het landschap. Deze oude weg was een onderdeel van een handelsnetwerk en cultuur dat zich over een groot deel van Noordwest-Europa verspreidde.

De houten wegwijzer zijn voorzien van een aantal steden met pijlen en afstanden in kilometers. Bij de wegwijzer ligt een grote steen met daarin een kaart gegraveerd met de verspreiding van het trechterbekervolk.